Kilsmo IK spelar 2019 i division 5 Örebro län, detta efter en fusion av Real Örebro in i Kilsmo IKs verksamhet. Merparten av tidigare Realspelarna följede med i fusionen och kommer under 2019 att vara Kilsmospelare. Under 2019 kommer vi även att ha ett lag i Örebro läns Reserv Div. 1B vår serie. Detta för att möjliggöra för alla intresserade att få spela matcher. Med detta sagt så hoppas vi att så många som möjligt tar sig ner på antingen ordinarie träningar alt. spontanfotboll på Kilsmovallen (onsdagar kl 18:30 med start den 8:e maj). Känner du dig sugen att vara med på resan? Tveka inte på att höra av dig!