Skogsavverkning pågår vid Nybo stigen och delar av elljusspår iaktta försiktighet och visa hänsyn mot maskiner i området.