Evenemangsdetaljer


Lottning ej genomförd ännu varpå oklart om vi spelar för- eller eftermiddag.